ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતનો ચિતારા સમુદાય કઈ કળા માટે પ્રખ્યાત છે ?

તેની આગવી ચિત્રકળા શૈલી માટે
તેની શિકાર કરવાની આગવી પદ્ધતિ માટે
આપેલ એક પણ નહીં
માર્ગની બંને બાજુ દિવાલ પરના મોટા પેઇન્ટિંગ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
વર્નાકયુલર સોસાયટી દ્વારા ગુજરાતમાં 1848માં પહેલી કન્યાશાળા ક્યાં શરૂ કરવામાં આવી ?

વડોદરા
ભાવનગર
રાજકોટ
અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતના ખ્યાતનામ ચિત્રકાર કોણ ?

શ્રી શ્રી રવિશંકર
પંડિત રવિશંકર
રવિશંકર રાવળ
રવિશંકર મહારાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
આઇ.આઇ.એમ.-અમદાવાદ આર્કિટેક્ટ

ફ્રેન્ક ગહરી
ચાર્લ્સ કોરિયા
લુઈસ કહાન
હાફિઝ કોન્ટ્રાક્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ 'સફાઈ વિદ્યાલય' નો પ્રારંભ ક્યાં થયો હતો ?

વઘઈ
સાબરમતી આશ્રમ, અમદાવાદ
વાલોડ
વ્યારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP