ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'ધરતીના ચિત્રકાર' તરીકે કોણ જાણીતા હતા ?

છગનભાઈ જાદવ
વાસુદેવ સ્માર્ત
ખોડીદાસ પરમાર
કાંતિભાઈ પરમાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP