ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતની પૂર્વપટ્ટી પર આવેલા આદિવાસી વિસ્તારોમાં હોળીના બીજા દિવસે શું યોજાય છે ?

ચૂલમા
ચૂલ
આપેલ તમામ
અગ્નિ નૃત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
દ્વારકાના મુખ્ય મંદિરનું નામ શું છે ?

જગત મંદિર
દ્વારકાધીશનું મંદિર
મુખ્ય મંદિર
કૃષ્ણ મંદિર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP