ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખોટી રીતે સંધિ થઈ હોય તેવો વિકલ્પ શોધો.

આર્ય + આવર્ત = આર્યવર્ત
ગંગા + ઉદક = ગંગોદક
વાત + અનુકૂળ = વાતાનુકૂલ
માલા + ઉપમા = મલોપમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કેટલાક સ્વાતંત્ર્યવીરોને અહિંસાના માર્ગ પસંદ ન પડ્યો. જેમકે, સુભાષચંદ્ર બોઝ. - સંયોજકનો પ્રકાર ઓળખાવો.

શરતવાચક
દેષ્ટાંતવાચક
પરિણામવાચક
પર્યાયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી સાચી જોડ પસંદ કરો.

જોસેફ મેકવાન : આંગળિયાત, કૂવો
મોહન પરમાર : નકલંક, પોઠ
શિરીષ પંચાલ : આયનો, જરા મોટેથી
સુમન શાહ : ખડકી ફરફરિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP