ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
માણસનું મન અર્થાત્ અહીં-તહીં ભમતો પવન. - અહીં રહેલ ‘અર્થાત્’ સંયોજકનાં પ્રકાર જણાવો.

પર્યાયવાચક
વિરોધવાચક
વિકલ્પવાચક
અવતરણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ નિરર્થક પ્રયત્ન કરવો એવો અર્થ દર્શાવતો નથી ?

ધૂમાડાના બાયકા ભરવા
ફીફા ખાંડવા
પાણીમાં લીટા કરવા
રજનું ગજ કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP