ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વિશ્વમાં આ તો પહેલો બનાવ છે ? આ વાક્યમાં રેખાંકિત વિભક્તિ કયો પ્રકાર દર્શાવે છે ?

કર્તા વિભક્તિ
કર્મ વિભક્તિ
સંબોધન વિભક્તિ
અધિકરણ વિભક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP