ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગોરખનાથનું શીખર ક્યાં આવેલું છે ?

અલેકની ટેકરીઓ
ગિરનારની ટેકરીઓ
અલેચની ટેકરીઓ
બરડાની ટેકરીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP