ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નેતાજીની આ ત્રીસમી મહાસભા છે. રેખાયુક્ત શબ્દમાં રહેલ વિશેષણને પ્રકારબધ્ધ કરો.

સંખ્યાવાચક
આવૃતિસૂચક
ગુણવાચક
ક્રમવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા શબ્દની બંને જોડણી માન્ય નથી.

તરબૂચ-તડબૂચ
વ્યથિત-વ્યથીત
વસ્તી-વસતિ-વસતી
લિપિ-લિપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"આભ તૂટી પડવું" રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધો.

વીજળીનો ગડગડાટ થવો
ઓચિંતી મુશ્કેલી ઊભી થવી
મુશ્કેલીનો સામનો કરવો
ધોધમાર વરસાદ આવવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તું આવવાની હતી એટલે હું આવ્યો. · વાક્યમાં કયા પ્રકારનું સંયોજક છે.

પરિણામવાચક
શરતવાચક
વિકલ્પવાચક
સંયોજક નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP