સંસ્થા (Organization)
ઈન્ટરનેશનલ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન કઈ સંસ્થાનો ભાગ છે ?

વર્લ્ડ બેંક
SAARC
ન્યુ ડેવલપમેન્ટ બેંક
ADB

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
'એમ્નેસ્ટી ઈન્ટરનેશનલ' સંસ્થા ક્યા કાર્ય સાથે સંકળાયેલી છે ?

ઐતિહાસિક માળખાઓની સુરક્ષા
પ્રાણી સંરક્ષણ
માનવ અધિકારોનું જતન
પર્યાવરણ સંરક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT)ની સ્થાપના ક્યા વર્ષે કરવામાં આવી હતી ?

વર્ષ 2012
વર્ષ 2004
વર્ષ 2001
વર્ષ 2010

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
ઈન્ટરનેશનલ ફંડ ફોર એગ્રિકલ્ચરલ ડેવલપમેન્ટ (IFAD))નું વડુમથક ક્યા આવેલું છે ?

રોમ (ઈટાલી)
લંડન (ઈંગ્લેન્ડ)
સિડની (ઓસ્ટ્રેલિયા)
વિયેના (ઓસ્ટ્રિયા)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP