ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કઈ જાતની શોધથી ડાંગરના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો ?

આઈ. આર.- 8
આમાંથી કોઈ નહીં
ટાઈચુંગ નેટિવ -1
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ વિકલ્પો પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો નથી ?

જામનગર જિલ્લો - ગાગા અભયારણ્ય
ડાંગ જિલ્લો - બરડીપાડાનું અભયારણ્ય
અમરેલી જિલ્લો - રામપુર અભયારણ્ય
રાજકોટ જિલ્લો - હિંગોળગઢ અભયારણ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP