ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
જૂન 2014માં નર્મદા બંધની ઊંચાઇ વધારવા મંજૂરી આપી તે કેટલા મીટરથી વધારી કેટલા મીટર સુધી વધારવાની મંજૂરી છે ?

363 મીટરથી 400 મીટર
121.92 મીટરથી 138.68 મીટર
131.64 મીટરથી 141.92 મીટર
110.64 મીટરથી 121.92 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગરમ પાણીના ઝરા અંગે કઈ જોડ બંધબેસતી નથી ?

તુલસીશ્યામ-જુનાગઢ
દેવકી ઊનાઈ-વલસાડ
હરસોલ-સાબરકાંઠા
કાવી-ભરૂચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP