ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ખરીફ પાકની લણણી કયા માસ દરમિયાન કરવામાં આવે છે ?

ઓક્ટોબર - ડિસેમ્બર
માર્ચ - એપ્રિલ
સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર
જૂન - જુલાઇ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP