ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કપાસની કઇ પ્રજાતિ સામાન્ય રીતે અમેરિકન કપાસથી ઓળખાય છે ?

ગોસીપીયમ હરબેસીયમ
ગોસીપીયમ આરબોરીયમ
ગોસીપીયમ હીરસુટમ
ગોસીપીયમ બાર્બાડેન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના રાજકોટ જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

જામનગર
દેવભૂમિ દ્વારકા
મોરબી
જુનાગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP