રમત-ગમત (Sports)
'પિંગ પોંગ' કઈ રમતનું બીજું નામ છે ?

ટેબલ ટેનિસ
આઈસ હોકી
લોન ટેનિસ
કેરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
દિપા મલિક કઈ રમત સાથે સંબંધિત છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
તિરંદાજી
એરોબિક્સ
એથ્લેટિક્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
સામાન્ય રીતે ક્રિકેટની રમતની પીચની લંબાઈ કેટલી હોય છે ?

12.20 મીટર
18.12 મીટર
21.12 મીટર
20.12 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ટાઇગર વુડસ પાંચ વર્ષ પછી સપ્ટેમ્બર 2018 માં એક ટોફી જીત્યા છે. તેઓ કયા ખેલ / રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

તીરંદાજી
ગોલ્ફ
બિલિયર્ડ્સ
ટેનિસ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
નીચેના પૈકી કયો કપ / ટ્રોફી પોલો રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

ડેવિસ કપ
રાધા મોહન કપ
ચેમ્પિયન ટ્રોફી
દેવધર ટ્રોફી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP