રમત-ગમત (Sports)
‘ડ્રીબલ’ શબ્દ હોકી સિવાય કઈ રમતમાં વપરાય છે ?

ફૂટબોલ અને ક્રિકેટ
બાસ્કેટબોલ અને ફૂટબોલ
બાસ્કેટબોલ અને ખોખો
ફૂટબોલ અને ટેનિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
વાનખેડે સ્ટેડિયમ કયા શહેરમાં આવેલું છે ?

જયપુર
અમદાવાદ
દિલ્હી
મુંબઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
રમતનું મેદાન અને રમતના નામો દર્શાવતું કયું જોડકું સાચું નથી ?

સેક્ટર 42 સ્ટેડિયમ - હોકી
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્ટેડિયમ - ક્રિકેટ
છત્રસાલ સ્ટેડિયમ - રેસ કોર્સ (ઘોડદોડ)
સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમ - ફૂટબોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
રમતો અને રમતોમાં ઉત્કૃષ્ટ કોચ માટે ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતો દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ કયા વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવેલ છે ?

1988
1990
1985
1987

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ટાઈગર વુડ્સને કઈ રમત સાથે સંબંધ છે ?

કાર રેસિંગ
ગોલ્ફ
ટેનિસ
સ્કેટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP