ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ઈફફો" નું આખું નામ શું છે ?

ઈન્ડિયન ફાર્મર્સ ફર્ટિલાઈઝર કો-ઓપરેટિવ લિ.
ઇન્ડિયન ફર્ટિલાઇઝર કો-ઓપ. કંપની લિ.
ઇન્ડિયન ફર્ટિલાઈઝર કો-ઓપરેટિવ લિ.
ઈન્ડિયન ફાર્મર્સ કો-ઓપરેટીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નાસા અને ભારતીય વિજ્ઞાનીઓના સંયુક્ત પ્રયાસરૂપે કયા વિસ્તારમાં મંગળ જેવા 4 ખડકોની શોધ થઈ છે ?

પોલોના જંગલો
માતાના મઢ
સહ્યાદ્રી પર્વતમાળા
ખોખરાનાં ડુંગરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ડાંગ જિલ્લામાં આવેલું ગુજરાતનું એકમાત્ર ગિરિમથક સાપુતારા કઈ પર્વતમાળાનો ભાગ છે ?

સાતપુડા
વિંધ્યાચલ
સહ્યાદ્રી
અરાવલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP