ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ક્રિભકો" નું આખું નામ શું છે ?

કૃષિ ભારત કો-ઓપરેટીવ લિ.
કૃષિકાર ભંડાર કો-ઓપરેટીવ લિ.
કૃષક ભારતી કો-ઓપરેટીવ લિ.
કૃષિવિકાસ ભાવના કો-ઓપરેટિવ લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
અટીરા (ATIRA)શાના માટે જાણીતું છે ?

કાપડ સંશોધન
જ્વેલરી સંશોધન
પ્લાસ્ટિક સંશોધન
ક્લબ હાઉસ તરીકે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
દેશમાં કોલસાથી વીજળીનું ઉત્પાદન કરતા પાંચ સૌથી મોટા એકમો પૈકી બે એકમો ગુજરાતમાં આવેલા છે. તે એકમો કયા સ્થળે આવેલા છે ?

વડોદરા
સાબરમતી (અમદાવાદ)
સુરત
મુન્દ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP