ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતની મધ્યસ્થ બેન્કનું નામ છે.

ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા
રીઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા
બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
હાલમાં "NPA" અંગેની જે ચર્ચાઓ ચાલે છે તેમા 'NPA' નો શું અર્થ છે ?

પછીની પરર્ફોર્મિંગ એસેટ /મિલકત
નવી-પરર્ફોર્મિંગ એસેટ /મિલકત
ચોખ્ખી પરફોર્મિંગ-એસેટ / મિલકત
નૉન-પરર્ફોર્મિંગ એસેટ /મિલકત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP