ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગુજરાતના પ્રથમ કાર્યકારી રાજ્યપાલ કોણ હતા ?

પી.એન. ભગવતી
માર્ગારેટ આલ્વા
કે.જી. બાલકૃષ્ણન
એસ.સી. ઝમીર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
પ્રથમ સ્ત્રી સંસ્થા ‘વિકાસગૃહ’ કે જે વિધવા તથા અનાથ બાળકોને આશ્રય પૂરું પાડતી. આ સંસ્થાની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

મૃદુલા સારાભાઈ
પુષ્પાબહેન મહેતા
મૃદુલા સારાભાઈ અને પુષ્પાબહેન મહેતા બંને
ઈલા ભટ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગુજરાતમાં કયા કાળના શિલ્પો બહુ જૂજ માત્રામાં પ્રાપ્ત થયા છે ?

અનુગુપ્ત કાલીન
ગુપ્ત કાલીન
શુંગ કાલીન
મૌર્યકાલીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ભોગાવો અને સાબરમતી નદીઓ વચ્ચે આવેલ હડપ્પન સંસ્કૃતિના સમયનું બંદર અને ઔદ્યોગિક નગર કયું હતું ?

હડપ્પા
લોથલ
મોહેં-જો-દડો
દેશળપર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP