રમત-ગમત (Sports)
સૌથી મોટા મેદાનની જરૂર ___ રમતને પડે છે.

ક્રિકેટ
પોલો
હેન્ડબોલ
ફૂટબોલ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ક્રિકેટના મેદાનમાં બે વિકેટ વચ્ચેનું અંતર પીચની લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ ?

30 વાર
18 વાર
36 વાર
22 વાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
નીચેના પૈકી કયો કપ / ટ્રોફી ફૂટબોલની રમત સાથે સંકળાયેલ નથી ?

ઈરાની કપ
એશિયા કપ
સંતોષ ટ્રોફી
ફેડરેશન કપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજિત ગુજરાત સ્કૂલ અને કોલેજ સ્પોટ્ર્સ લીગ 2017-2018 અન્વયે રમાનાર રમતોમાં સ્ટેટ લીગમાં પ્રથમ વિજેતા સ્કુલ / કોલેજ ટીમને કેટલી રકમનો રોકડ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ?

રૂ. 5,00,000/-
રૂ. 3,00,000/-
રૂ. 3,50,000/-
રૂ. 4,50,000/-

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
થોમસ કપ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

બેડમિન્ટન
ક્રિકેટ
ટેબલ ટેનીસ
ટેનીસ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ટેનિસ માટે રમવામાં આવતી ધી ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટની બાબતમાં નીચે પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો નથી ?

વિમ્બલડન ઓપન ટુર્નામેન્ટ - જૂન અને જુલાઈ
ફ્રેન્ચ ઓપન ટુર્નામેન્ટ - મે અને જૂન
ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ટુર્નામેન્ટ - જાન્યુઆરી
યુ.એસ. ઓપન ટુર્નામેન્ટ - સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP