કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં કઈ યોજના અંતર્ગત સ્વચ્છ હરિત ગ્રામ સપ્તાહ મનાવવામાં આવ્યો ?

સ્વચ્છ ભારત મિશન
મનરેગા
PM જનધન યોજના
પોષણ અભિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં ભારતીય સૈન્યના દક્ષિણ કમાન્ડ દ્વારા ક્યો સૈન્ય અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો ?

શક્તિ
સૂર્ય શક્તિ
શક્તિ સાગર
દક્ષિણી શક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP