ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ચક્ષુ:શ્રવા' કોને કહેવાય ?

કાનથી સાંભળનાર
કાન અને આંખોથી પારખનાર
આંખોથી સાંભળનાર
કાનથી બહેરો આંખોથી અંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ ઉપમા અલંકારનું નથી ?

ધીમે-ધીમે તે ડગ ધરતો - કોઈ મત્ત ગજેન્દ્રની માફક
કાચ, ઘડિયાળ અને સત્યની પેઠે ટાઈમટેબલ પણ નાજુક વસ્તુ છે.
વદન સુધાકરને રહુ નિહાળી
ડોહો સોટા જેમ હાલવા ચાલવા લાગ્યો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP