ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ડૉ.આંબેડકરની આત્મકથાનું નામ જણાવો.

અંડર ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી
વેઈટિંગ ફોર અ વિઝા
અનકવર્ડ ટુથ
વ્હુ ઈઝ દલિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
કયા ગુપ્ત રાજાએ પોતાના લેખ માટે અશોક સ્તંભનો ઉપયોગ કર્યો ?

કુમારગુપ્ત-I
ચંદ્રગુપ્ત-I
ચંદ્રગુપ્ત-II
સમુદ્રગુપ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP