મહત્વના દિવસો (Important Days)
વ્યક્તિની તંદુરસ્તી જાળવી રાખવા માટે યોગા એક અનોખી શારીરિક સાધના છે. આ અંતર્ગત આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

21મી જૂન
22 સપ્ટેમ્બર
12મી જૂન
19 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા વિશ્વ ક્ષય દિનની ઉજવણી કયા દિવસે કરવામાં આવે છે ?

7, એપ્રિલ
24, માર્ચ
1, ઓકટોબર
11, જુલાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં 22મી એપ્રિલ કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

અર્થ ડે
હેરીટેજ ડે
ઈન્ટરનેશનલ યુથ ડે
ડોકટર્સ ડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
8મી મે ને કયા દિવસ તરીકે મનાવામાં આવે છે ?

વિશ્વ રેડક્રોસ દિન
આતંકવાદ વિરોધી દિન
વિશ્વ એઈડઝ દિન
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ભારતના યુવાધનને ભારતના ભવિષ્ય માટેનો પાયો ગણવામાં આવે છે. યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેમના ઉત્કર્ષ માટે ઉજવાતો 'ઇન્ટરનેશનલ યુથ ડે’ કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

12, ઓગષ્ટ
15, જુલાઈ
14, ઓકટોબર
13, સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP