મહત્વના દિવસો (Important Days)
‘વિશ્વ યોગ દિવસ’ ઉજવવા અંગેનો નિર્ણય યુનાઈટેડ નેશન્સની સામાન્ય સભામાં કયારે જાહેર કરવામાં આવ્યો ?

23 સપ્ટેમ્બર, 2014
22 જૂન, 2014
21 એપ્રિલ, 2014
11 ડિસેમ્બર, 2014

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
કેન્સરના રોગને નાબૂદ કરવા અને તમાકુના વ્યસનથી નાગરિકોને છુટકારો અપાવવાના હેતુસર 'નો ટોબેકો ડે' વર્ષના કયા દિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

10 મી જૂન
31 માર્ચ
31 મી મે
22 ઓકટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
પુરાતત્વ ખાતા દ્વારા જૂના સ્થાપત્યોની જાળવણીને સરકાર દ્વારા અત્યંત મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે અને એના માટે અલાયદા હેરિટેજ સેલની રચના કરવામાં આવી છે. આ બાબતની સતત પ્રતીતિ થતી રહે અને સ્થાપત્યોને મહત્વ મળતુ રહે એ ઉદ્દેશ સાથે પ્રતિવર્ષ 'વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે' કયા દિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

18 મી એપ્રિલ
17 મી માર્ચ
18 મી ઓકટોબર
15 મી મે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજયના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ‘તમાકુ વિરોધી દિન" ની ઉજવણી કધા દિવસે કરવામાં આવે છે ?

1, ઓક્ટોબર
24, માર્ચ
31, મે
1, ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
અખિલ ભારત સપ્તાહની ઊજવણી દર વર્ષે કઈ તારીખથી કરવામાં આવે છે ?

14 મી નવેમ્બર
5 મી સપ્ટેમ્બર
5 મી જાન્યુઆરી
25 મી ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP