મહત્વના દિવસો (Important Days)
21 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ કયા દિન તરીકે ઉજવાય છે ?

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન
ગુજરાતી વ્યાકરણ દિન
માતૃભાષા દિન
મજૂર દિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો :
(a) World Poverty Eradication Day
(b) National Voluntary Blood Donation Day
(c) World Health Day
(d) World Literacy Day
(1) 1 October
(2) 17 October
(3) 8 September
(4) 7 April

d-2, b-3, c-1, a-4
a-2, c-4, d-3, b-1
c-4, a-3, b-2, d-1
b-4, d-3, a-1, c-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
"ગુડ ગવર્નન્સ ડે" કોના જન્મદિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

એ પી જે અબ્દુલ કલામ
વિનોબા ભાવે
અટલ બિહારી વાજપાઈ
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP