વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
નીલકંઠરાય છત્રપતિનું નામ કઈ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલ છે ?

બહેરા – મૂંગાની શાળા
અંધશાળા
અનાથ આશ્રમ પ્રવૃતિ
પેરપ્લેજીયા હોસ્પિટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ગુજરાતની પ્રસિદ્ધ લોકગાયિકા દિવાળીબેન ભીલનું તાજેતરમાં અવસાન થયું. તેમનું જન્મસ્થળ જણાવો.

મોરબી
અમરેલી
જૂનાગઢ
રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ઠકકરબાપા મુખ્યત્વે કયા સામાજિક સમૂહના કલ્યાણ માટે જાણીતા છે ?

અન્ય પછાત વર્ગો
અનુસૂચિત જનજાતિ
વિસ્તારતા સમુદાયો
અનુસૂચિત જાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું મકાન બાંધવા માટે રૂા. 10 લાખ એકત્રિત કરવા કોના દ્વારા ટહેલ નાંખવામાં આવી હતી ?

મોહનદાસ ગાંધી
રવીશંકર વ્યાસ
મહાદેવ દેસાઈ
સરદાર પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
'ગુજરાતી વિશ્વકોશ' માટે સૌપ્રથમ કોને પ્રેરણા થઈ અને તેના માટે રૂપિયા દસ લાખનું દાન આપ્યું હતું ?

સાંકળચંદ પટેલ
શ્રેણીકભાઈ કસ્તુરભાઈ
પૂ. શ્રી મોટા
ડો. ધીરુભાઈ ઠાકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ઈંગલેન્ડમાં ‘ઈન્ડિયા હાઉસ' કયા ગુજરાતીએ સ્થાપ્યું ?

મેડમ કામા
દાદાભાઈ નવરોજી
નર્મદ
શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP