વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
'વેડછીના વડલા' તરીકે કોણ ઓળખાતુ હતું ?

રવિશંકર મહારાજ
જુગતરામ દવે
અમૃતલાલ ઠકકર
બબલભાઈ મહેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ગુરૂ ગ્રંથસાહેબની રચના શીખ ધર્મના કયા ગુરૂએ કરી હતી ?

ગુરૂ ગોવિંદ સિંહ
ગુરૂ અર્જુનદેવ
ગુરૂ રામદાસ
ગુરૂ નાનક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ઠકકરબાપા મુખ્યત્વે કયા સામાજિક સમૂહના કલ્યાણ માટે જાણીતા છે ?

અનુસૂચિત જાતિ
અન્ય પછાત વર્ગો
અનુસૂચિત જનજાતિ
વિસ્તારતા સમુદાયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ગુજરાત રાજ્યના સૌ પ્રથમ મુખ્યમંત્રીશ્રી જીવરાજ મહેતાનું પૂરું નામ જણાવો.

જીવરાજ નરસિંહભાઈ મહેતા
જીવરાજ નારાયણ મહેતા
જીવરાજ આનંદશંકર મહેતા
જીવરાજ પરબત મહેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
નીચેના પૈકી કયા મહાપુરુષનો જન્મ ગુજરાતમાં નહોતો થયો ?

સ્વામી સહજાનંદ
પૂજ્ય શ્રી મોટા
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP