સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ઈ.સ. 2010માં ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપનાનો કયો મહોત્સવ ઉજવી શકાય ?

હીરક
રજત
આમાંનો એક પણ નહીં
સુવર્ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
જી.પી.એસ.સી. એટલે પ્રચલિત સમાજમાં...

જનરલ પોલીસ સિલેકશન કમિટી
ગુજરાત પોલ્યુશન સ્ટેટ કંટ્રોલ
ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન
ગુજરાતની પ્રાઈમરી એન્ડ સેકન્ડરી સર્ટીફીકેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP