કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

અબ્દુલ કલામ
સ્વામીનાથન
બિલ લિન્ટન
બિલ ગેઈટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
લેઝર પ્રિન્ટરની અંદર અક્ષરો છાપવા માટે વપરાતો પાઉડર જેવો પદાર્થ સંગ્રહ કરતું યુનિટને શું કહેવાય છે ?

ટોનર
ડિસ્પ્લે ટર્મિનલ
હેમર
પ્રિન્ટ હેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ કયું ?

કીબોર્ડ
માઉસ
મોડેમ
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP