કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

Visual Drawing Unit
Visual Data Unit
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Visual Display Unit

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
દસ્તાવેજો વગેરે જેવી બાબતોને ફોટો કોપી કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્કેનર
પ્રિન્ટર
મેગ્નેટિક રીડર
ઓપ્ટિકલ માર્ક રીડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

ડોટમેટ્રિકસ
ઈકજેટ
લાઈ
લેઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP