કમ્પ્યુટર (Computer)
ભારતમાં "સુપર કમ્પ્યૂટરના પિતા” તરીકે કોણ જાણીતુ છે ?

સામ પિત્રોડા
વિજય ભાટકર
નારાયણ મૂર્તિ
નંદન નિલેકણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Chart Recognition
Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Chart Receipt

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP