કમ્પ્યુટર (Computer)
ભારતમાં "સુપર કમ્પ્યૂટરના પિતા” તરીકે કોણ જાણીતુ છે ?

નંદન નિલેકણી
સામ પિત્રોડા
વિજય ભાટકર
નારાયણ મૂર્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Chart Recognition
Magnetic Ink Chart Receipt
Magnetic Ink Character Recognition

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

બીલ ગેસ્ટ
આપેલ એક પણ નહી
પીટર
લેરી પેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એડિટર પ્રોગ્રામ દર્શાવે છે ?

નોટપેડ
પાવરપોઈન્ટ
પેઈન્ટ બ્રશ
એડ્રેસ બુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP