કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

પ્રિન્ટર
કી-બોર્ડ
સીપીયુ
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ
મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP