કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

ગેટિંગ
હિટિંગ
પોઈન્ટિંગ
સ્કેનિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
લેઝર પ્રિન્ટરની અંદર અક્ષરો છાપવા માટે વપરાતો પાઉડર જેવો પદાર્થ સંગ્રહ કરતું યુનિટને શું કહેવાય છે ?

પ્રિન્ટ હેડ
ટોનર
હેમર
ડિસ્પ્લે ટર્મિનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

એક ક્લિક કરીને
બે ક્લિક કરીને
Ctrl + ક્લિક કરીને
ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP