કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને બે વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગીંગ
ડબલ ક્લિક
રાઈટ ક્લિક
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડીયો ગારબેજ એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ શું થાય ?

Magnetic ink Control Reader
Magnetic input Character Reader
Magnetic input Chatrol Reader
Magnetic ink Character Reader

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

કાસ્ટિંગ ઓફ
એસ્ટીમેટિંગ
કોસ્ટીંગ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP