કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Visual Display Unit
Visual Drawing Unit
Visual Data Unit

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્લાઈડશો
નોટ પેજીસ
સ્લાઈડસોર્ટર
નોર્મલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP