કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનિટર
પ્રિન્ટર
પ્રોજેકટર
ટ્રેક બોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

લેઝર પ્રિન્ટર
થર્મલ પ્રિન્ટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP