કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

કી-બોર્ડ
સીપીયુ
મોનિટર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP