કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

22 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

સફરજન
ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર
કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
કમ્પ્યૂટરની ભાષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એડિટર પ્રોગ્રામ દર્શાવે છે ?

પેઈન્ટ બ્રશ
પાવરપોઈન્ટ
એડ્રેસ બુક
નોટપેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબ ચેટિંગમાં કયું સાધન વપરાય છે ?

વિડીયો કેમેરો
વેબ કેમેરા
માઇક્રોફોન
ડિજિટલ કેમેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP