કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

માસ્ટર વ્યું
સ્લાઈડ વ્યું
આમાંથી એક પણ નહિ
નોટ પેઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમાન્ડ આપવાને બદલે પિક્ચર ઉપર માઉસ નું બટન ક્લિક કરવાથી કમાન્ડ નો અમલ થાય તે સુવિધાને શું કહેવાય ?

સોફ્ટવેર
જીયુઆઈ
પેકેજ
સીએલઆઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP