GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (04-08-2015)
આરટીઈ (રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન) માં ખાનગી શાળાઓમાં કેટલા ટકા બેઠકો નબળા અને પછાત વર્ગના બાળકો માટે અનામત રાખવાની જોગવાઈ છે ?

25
30
15
20

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (04-08-2015)
CFC એટલે ___.

કાર્બન ફેર કાર્બન
ચેર ફલોરિન કાર્બન
કાર્બન ફલોરા કાર્બન
કલોરો ફલોરો કાર્બન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP