GSSSB Bin Sachivalay Clerk Exam Paper (21-12-2014)
તામિલનાડુ રાજ્યના હાલના મુખ્યપ્રધાનનું નામ આપો.

વી. સેન્થીલ બાલાજી
ઓ. પન્નીર સેલ્વમ
પી. પનીરવેલ
કે.પી.જી. પનીકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Exam Paper (21-12-2014)
MS Word ની સૌથી નીચેના ભાગમાં જોવા મળતી આડી લાઈનને શું કહે છે ?

મેનૂબાર
ટાસ્કબાર
ટાઈટલબાર
સ્ટેટસબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP