બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ એ એક એવી કાર્યપદ્ધતિ છે કે જેમાં.....

સગવડભરેલી વર્ગક વ્યવસ્થા હોય
સરળતાથી નિરીક્ષણ કરી શકાય તેવાં લક્ષણો હોય
આપેલ તમામ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંયુગ્મી પ્રોટીન એટલે,

પ્રોટીન + આયન
પ્રોટીન + લિપિડ
પ્રોટીન + બિનપ્રોટીન
પ્રોટીન + કાર્બોદિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવો કઈ બાબતે વૈવિધ્ય ધરાવે છે ?

આકાર અને કદ
આપેલ તમામ
રચના અને જીવનશૈલી
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન દર્શાવે છે ?

નુપૂરક અને શૂળચર્મી
મેરુદંડી
સંધિપાદ અને મૃદુકાય
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું દ્વિતીય બંધારણ જેની ગેરહાજરીમાં શક્ય નથી તે...

પેપ્ટાઈડ બંધ
આયનિક બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ
S - S બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP