બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણમાં સજીવોના અભ્યાસ માટે સાનુકૂળ જૂથ માટે વૈજ્ઞાનિક શબ્દ કયો છે ?

વર્ગક
ઉપવર્ગ
પ્રવર્ગ અને ઉપવર્ગ
પ્રવર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવની જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયા કોની હાજરીમાં થાય છે ?

જૈવિક અણુ
ખનીજ તત્ત્વો
અકાર્બનિક અણુ
કાર્બનિક અણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર શેમાં જોવા મળે છે ?

આપેલ તમામ
કેટલીક ફૂગ
કેટલીક લીલ
પ્રાણીકોષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બે મુક્ત રીબોન્યુક્લિઓટાઈડ એકમો એકબીજા સાથે કયા બંધથી જોડાય છે ?

હાઈડ્રોજન બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ
સહસંયોજક બંધ
ફૉસ્ફોડાય એસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ માટે ખોટું શું છે ?

અમુક વાઈરસમાં DNA ની એક શૃંખલા હોય છે.
β-DNA એક કુંતલની લંબાઈ 45A° છે.
RNA કેટલીક વાર દ્વિશંખલા ધરાવે.
Z-DNA ના વળાંકમાં 12 - બેઈઝ હોય છે.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP