બાયોલોજી (Biology)
પાંચસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપી.

લિનિયસ
વ્હીટેકર
બેન્થમ અને હુકર
એરિસ્ટોટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવંત કોષો પોતાની જૈવિકક્રિયા કયા પરિબળ હેઠળ કરે છે ?

ઊંચું તાપમાન અને નીચું દબાણ
નીચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ
ઊંચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ
નીચું તાપમાન અને ઊંચા દબાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોઈ પણ વિસ્તારની જૈવવૈવિધ્યની જાળવણી માટે સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ કઈ છે ?

બીજ બેંકના વિકાસ દ્વારા
પેશીસંવર્ધન પદ્ધતિ દ્વારા
આરક્ષિત જૈવવારણના નિર્માણ દ્વારા
વનસ્પતિ ઉદ્યાનના સર્જન દ્વારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP