સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિશ્વનો સૌથી મોટો સિંગલ રૂફ ટોપ સોલાર પાવર પ્લાન્ટ કયાં આવેલો છે ?

ડેરાબાબા, પંજાબ, ભારત
પૅરિસ, ફ્રાંસ
ન્યુયોર્ક, યુ.એસ.એ.
મનાલી, હિમાચલ પ્રદેશ, ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ક્રિયાનું ફળ જેને પ્રાપ્ત થાય તેને કઇ વિભકિત કહેવાય ?

અપાદન
અધિકરણ વિભકિત
સંપ્રદાન
સબંભ વિભકિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિકેન્દ્રિત જિલ્લા આયોજન હેઠળ દરેક ધારાસભ્યશ્રીના મતવિસ્તાર માટે કેટલી રકમ પ્રતિ વર્ષ અલગ અલગ રીતે પૂરી પાડવામાં આવે છે ?

રૂ. 200 લાખ
રૂ. 100 લાખ
રૂ. 150 લાખ
રૂ. 50 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP