સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
સચર કમિશન (મુસ્લિમ સમુદાય માટેનું પંચ) માં સમાજશાસ્ત્ર વિષયના કયા સભ્ય હતા ?

ટી.કે.ઓમેન
રાકેશ બસંત
સૈયદ હમીદ
રજીન્દર સચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP