બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ શોધો :

ઓલિક એસિડ - અસંતૃપ્ત ફેટીઍસિડ - ટૂંકી શૃંખલા
પામિટીક ઍસિડ - સંતૃપ્ત ફેટીઍસિડ - લાંબી શૃંખલા
બ્યુટિરીક ઍસિડ - સંતૃપ્ત ફેટીએસિડ - લાંબી શૃંખલા
ક્રોટોનીક ઍસિડ - સંતૃપ્ત ફેટીઍસિડ - ટૂંકી શૃંખલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાય સમુદાયમાં અંતઃ કંકાલ કયા દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

ક્યુટિન
કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
કાઈટિન
કેરેટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવાવરણની રચના કેવી રીતે થાય છે ?

નિવસનતંત્ર સંયુક્ત રીતે
જૈનસમાજ ભેગા થઈને
વસતિઓ ભેગી થઈને
જાતિઓ ભેગી થઈને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રૂપાંતરણ દર્શાવતા પ્રાણી-વર્ગ કયા છે ?

સંધિપાદ
ઊભયજીવી અને સંધિપાદ
ઊભયજીવી
સરીસૃપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફેંગોસાઇટ્સ અને વાઇરસના આક્રમણ સામે રક્ષણાત્મક કાર્ય કોણ કરે છે ?

કશા
કોષદિવાલ
પિલિ
પ્રાવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP