બાયોલોજી (Biology)
અસંગત વિધાન કયું છે ?

ગોત્ર : પારસ્પરિક સંબંધ ધરાવતા કુળ દ્વારા રચાય
કુળ : ગાઢ સંબંધ ધરાવતી પ્રજાતિઓનો સમૂહ
શ્રેણી : ગોત્રોના સમૂહની શ્રેણી રચાય
વર્ગ : શ્રેણીઓના સમૂહથી વર્ગ રચાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અશ્મિભૂત ત્રિઅંગી વનસ્પતિ કઈ છે ?

સેલાજીનેલા
બેનીટાઈટિસ
હંસરાજ
રહાનિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસ વિભાજન એટલે,

કોષવિભાજને પૂર્ણ બનાવતી સ્વતંત્ર ઘટના
આપેલ તમામ
કોષવિભાજનનો અંતિમ તબક્કો
કોષના દ્રવ્ય બેવડાવાનો તબક્કો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કવોવર પર્ણની રચના સાથે ક્યા સ્વરૂપમાં RNA સંકળાય છે ?

m-RNA
t-RNA
hn-RNA
r-RNA

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હિબિસ્કસ રોઝા સાઈનેન્સિસ કોનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે ?

લીંબુ
સૂર્યમુખી
જાસૂદ
ગુલાબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP