જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

નિસાશો
નાટિકા
તનમનિયું
નીતિરીતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

સુહાસિની
સુહાસીની
સુહાષીની
સૂહાશિની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

સુબોધિની
દુર્બુદ્ધી
ગ્રહપતિ
દક્ષીણામૂર્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

જિપ્સી
અવિધિપુર:સર
શરમિંદું
નિરોપયોગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

ઊથલપાથલ
ગોષ્ઠિ
પૂર્ણિમા
કબજીયાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP