જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

નિસ્યદીનિ
નીસ્યાદિની
નિષ્યંદીની
નિસ્યંદિની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

ટર્મિસન
ચોર્યાસી
સિસકતું
નામાંકિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

બૂલબૂલ
રાગિણી
પ્રકીર્ણ
મધુસૂદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

તિતીક્ષા
તીતીક્ષા
તીતિક્ષા
તિતિક્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

મનસ્વિતા
સૌમનસ્ય
હિડીબા
હિલિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP